- Yad Binyamin - http://yadbinyamin.org -

Shiurim

Last Modified: January 17, 2010 at 15:57

היכן? מתי? מעביר נושא
לילדים בית כנסת גני טל א – ה 16.00 ר’ מיכאל דדון תהילים לילדים
בקיאות בספרי אמונה ישיבת תורת-החיים א – ה 8.30 ר’ יואל יעקובי חובות הלבבות
ישיבת תורת-החיים א – ה 8.30 הרב אליקים צדוק מסילת ישרים
ישיבת תורת-החיים א – ה 9:00 ר’ אברהם רפאל הלכות תפילין
ישיבת תורת-החיים א – ה 12.30 ר’ דביר טל רמב”ם- הלכות גניבה
בית כנסת שבות קטיף א – ה בין מנחה לערבית נושאים מגוונים: הלכה, משנה, מחשבה
ישיבת תורת-החיים א – ה 15.30
יום ו 8.30
ר’ צבי יהודה רבלין דף יומי במס’ תענית
בית כנסת “ותיקים” א – ה 18.30 הרב יוסף אלנקוה דף יומי
אולם ארועים ליד בית הכנסת מרכזי א – ה 20.45
שבת קודש 19.00
הרב ציון לוז דף יומי
ישיבת תורת-החיים א – ה 15.25 הרב רועי סיטון דף יומי
ישיבת תורת-החיים א – ו 8.30 הרב רועי סיטון דף יומי
אולם ארועים ליד בית הכנסת מרכזי א – ו 5.20
שבת קודש 07.20
הרב משה הולשטיין דף יומי
בימות החול בית כנסת גני טל בין מנחה לערבית הרב ספרוני משנה
ישיבת תורת-החיים יום א’ 18.15 הרב אריה שפירא מסילת ישרים
בית כנסת שערי ציון יום א’ 19.30 הרב איל מלמד טהרת המשפחה
ישיבת תורת-החיים יום א’ 20.40 הרב אריה שפירא דרך ה’
אחת לכשלשה שבועות השעור לא מתקיים ישיבת תורת-החיים יום א’ 9.00 הרב זלמן נחמיה גולדברג מנחת חינוך – שבת
לנשים בתשלום מתנ”ס יום א’ 20.30 ג’קלין אמיר מידות
לנשים
אחת לחודש
משפחת צדוק, דרך האבות 210 יום א’ 21.00 הרב אליקים צדוק שעור לנשים
ישיבת תורת-החיים יום ב’ 14.00 ר’ מלאכי רוזנברג ליקוטי מוהר”ן
לנשים בית כנסת שערי ציון יום ב’ 20.30 הרב שמעון אלוש דרך ה’
בית כנסת “ותיקים” יום ב’ 20.30 הרב רובין הלכות שבת
בית משפחת טרבלסי יום ב’ 20.30 הרב רועי סיטון אגדות התלמוד- עין יעקב
ישיבת תורת-החיים יום ב’ 20.40 ר’ נעם כרמיאל שמואל
ישיבת תורת-החיים יום ב’ 20.40 ר’ אסף צוריאל שמונה פרקים
משפחת לוי, שליו 34ד יום ב’ 21.40 הרב מיכאל פירר סוגיות בהלכה
בית כנסת שבות קטיף יום ג’ 11.45 ר’ נעם כרמיאל פרקי אבות
ישיבת תורת-החיים יום ג’ 18.15 הרב משה צוריאל טעמי המצוות
לגברים בית כנסת שבות קטיף יום ג’ 20.30 הרב ירון כהן זוגיות
ישיבת תורת-החיים יום ג’ 20.40 הרב נעם שפירא פרק בעבודת ה’
(הרב גינזבורג)
בית כנסת שערי ציון יום ג’ 21.15 הרב אליקים צדוק ברכות – פרק כיצד מברכין
ישיבת תורת-החיים יום ד’ 14.00 הרב יום טוב חשין נושאים כלליים
על גדולי ישראל ישיבת תורת-החיים יום ד’ 18.15 הרב אלחנן איזק על הצדיקים
בית כנסת שערי ציון יום ד’ 20.00 הרב יונתן ניצן עין יעקב אגדות חז”ל
ישיבת תורת-החיים יום ד’ 20.40 ר’ צבי לב מוסר הקודש
ישיבת תורת-החיים יום ה’ 14.00 הרב צבי ויינגרטן
ישיבת תורת-החיים יום ה’ 18.15 הרב אריאל פרג’ון בית המדרש לאור חז”ל
ישיבת תורת-החיים יום ה’ 22.30 ד”ר סודי נמיר רפואה והלכה
לנשים בתשלום מתנ”ס יום ה’ 20.30 הרבנית אורלית זוגיות וטהרת המשפחה
בית הכנסת מרכזי שבת לאחר תפילת שחרית משתנה סוגיות בהלכה
אחת לכשלשה שבועות השעור לא מתקיים ישיבת תורת-החיים שבת קודש
חצי שעה לפני מנחה
משתנה סוגיות בהלכה
בית כנסת שערי ציון שבת קודש 14.00 הרב אליקים צדוק שו”ע שתילי זיתים
בית כנסת שבות קטיף שבת קודש 15.00 הרב יגאל הדאיה
בית הכנסת מרבזי שבת קודש 15.15 הרב ראובן ספולטר מסכת ברכות
בית כנסת שערי ציון שבת קודש 5.00 הרב אליקים צדוק משנה מס’ שבת
בית כנסת גני טל שבת קודש בין מנחה לערבית הרב ספרוני הלכה בפרשת השבוע
לנשים אולם ארועים ליד בית הכנסת מרכזי שבת קודש 10.30 עדינה אליס פרשת שבוע
היכן? מתי? מעביר נושא

.

לילדים בית כנסת גני טל א – ה 16.00 ר’ מיכאל דדון תהילים לילדים

.

בקיאות בספרי אמונה ישיבת תורת-החיים א – ה 8.30 ר’ יואל יעקובי חובות הלבבות

.

ישיבת תורת-החיים א – ה 8.30 הרב אליקים צדוק מסילת ישרים

.

ישיבת תורת-החיים א – ה 9:00 ר’ אברהם רפאל הלכות תפילין

.

ישיבת תורת-החיים א – ה 12.30 ר’ דביר טל רמב”ם- הלכות גניבה

.

בית כנסת שבות קטיף א – ה בין מנחה לערבית נושאים מגוונים: הלכה, משנה, מחשבה

.

ישיבת תורת-החיים א – ה 15.30
יום ו 8.30
ר’ צבי יהודה רבלין דף יומי במס’ תענית

.

בית כנסת “ותיקים” א – ה 18.30 הרב יוסף אלנקוה דף יומי

.

אולם ארועים ליד בית הכנסת מרכזי א – ה 20.45
שבת קודש 19.00
הרב ציון לוז דף יומי

.

ישיבת תורת-החיים א – ה 15.25 הרב רועי סיטון דף יומי

.

ישיבת תורת-החיים א – ו 8.30 הרב רועי סיטון דף יומי

.

אולם ארועים ליד בית הכנסת מרכזי א – ו 5.20
שבת קודש 07.20
הרב משה הולשטיין דף יומי

.

בימות החול בית כנסת גני טל בין מנחה לערבית הרב ספרוני משנה

.

ישיבת תורת-החיים יום א’ 18.15 הרב אריה שפירא מסילת ישרים

.

בית כנסת שערי ציון יום א’ 19.30 הרב איל מלמד טהרת המשפחה

.

ישיבת תורת-החיים יום א’ 20.40 הרב אריה שפירא דרך ה’

.

אחת לכשלשה שבועות השעור לא מתקיים ישיבת תורת-החיים יום א’ 9.00 הרב זלמן נחמיה גולדברג מנחת חינוך – שבת

.

לנשים בתשלום מתנ”ס יום א’ 20.30 ג’קלין אמיר מידות

.

לנשים
אחת לחודש
משפחת צדוק, דרך האבות 210 יום א’ 21.00 הרב אליקים צדוק שעור לנשים

.

ישיבת תורת-החיים יום ב’ 14.00 ר’ מלאכי רוזנברג ליקוטי מוהר”ן

.

לנשים בית כנסת שערי ציון יום ב’ 20.30 הרב שמעון אלוש דרך ה’

.

בית כנסת “ותיקים” יום ב’ 20.30 הרב רובין הלכות שבת

.

בית משפחת טרבלסי יום ב’ 20.30 הרב רועי סיטון אגדות התלמוד- עין יעקב

.

ישיבת תורת-החיים יום ב’ 20.40 ר’ נעם כרמיאל שמואל

.

ישיבת תורת-החיים יום ב’ 20.40 ר’ אסף צוריאל שמונה פרקים

.

משפחת לוי, שליו 34ד יום ב’ 21.40 הרב מיכאל פירר סוגיות בהלכה

.

בית כנסת שבות קטיף יום ג’ 11.45 ר’ נעם כרמיאל פרקי אבות

.

ישיבת תורת-החיים יום ג’ 18.15 הרב משה צוריאל טעמי המצוות

.

לגברים בית כנסת שבות קטיף יום ג’ 20.30 הרב ירון כהן זוגיות

.

ישיבת תורת-החיים יום ג’ 20.40 הרב נעם שפירא פרק בעבודת ה’
(הרב גינזבורג)

.

בית כנסת שערי ציון יום ג’ 21.15 הרב אליקים צדוק ברכות – פרק כיצד מברכין

.

ישיבת תורת-החיים יום ד’ 14.00 הרב יום טוב חשין נושאים כלליים

.

על גדולי ישראל ישיבת תורת-החיים יום ד’ 18.15 הרב אלחנן איזק על הצדיקים

.

בית כנסת שערי ציון יום ד’ 20.00 הרב יונתן ניצן עין יעקב אגדות חז”ל

.

ישיבת תורת-החיים יום ד’ 20.40 ר’ צבי לב מוסר הקודש

.

ישיבת תורת-החיים יום ה’ 14.00 הרב צבי ויינגרטן

.

ישיבת תורת-החיים יום ה’ 18.15 הרב אריאל פרג’ון בית המדרש לאור חז”ל

.

ישיבת תורת-החיים יום ה’ 22.30 ד”ר סודי נמיר רפואה והלכה

.

לנשים בתשלום מתנ”ס יום ה’ 20.30 הרבנית אורלית זוגיות וטהרת המשפחה

.

בית הכנסת מרכזי שבת לאחר תפילת שחרית משתנה סוגיות בהלכה

.

אחת לכשלשה שבועות השעור לא מתקיים ישיבת תורת-החיים שבת קודש
חצי שעה לפני מנחה
משתנה סוגיות בהלכה

.

בית כנסת שערי ציון שבת קודש 14.00 הרב אליקים צדוק שו”ע שתילי זיתים

.

בית כנסת שבות קטיף שבת קודש 15.00 הרב יגאל הדאיה

.

בית הכנסת מרבזי שבת קודש 15.15 הרב ראובן ספולטר מסכת ברכות

.

בית כנסת שערי ציון שבת קודש 5.00 הרב אליקים צדוק משנה מס’ שבת

.

בית כנסת גני טל שבת קודש בין מנחה לערבית הרב ספרוני הלכה בפרשת השבוע

.

לנשים אולם ארועים ליד בית הכנסת מרכזי שבת קודש 10.30 עדינה אליס פרשת שבועArticle printed from Yad Binyamin: http://yadbinyamin.org

URL to article: http://yadbinyamin.org/religious/shiurim/

Copyright © 2009 Yad Binyamin. All rights reserved.