Warning: Creating default object from empty value in /nfs/c01/h07/mnt/6138/domains/yadbinyamin.org/html/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 1526

יד בנימין | יד בנימין – קהילה תורנית במרכז הארץ

Archive for י׳ בניסן ה׳תש״ע (March 25, 2010)

י׳ בניסן ה׳תש״ע (March 25, 2010)

25

שבת הגדול – שבת חינוך

תושבים יקרים, הנכם מוזמנים

בשבת הגדול פרשת צו משעה 17:30 ועד צאת שבת ב19:30

באולם “שבות קטיף”

לעיון ובירור לאבות ואימהות, בענייני חינוך הילדים והמתבגרים.

בהשתתפות הרבנים:

הרב יגאל הדאיה: “כבדהו וחנכהו” – יחס ההורים והקהילה אל המתבגר – 17:30

הרב משה אמסלם: “חנך לנער עפ”י דרכו” – 18:00

הרב יועד אהרוני: גבולות, אהבה, ומה שביניהם – 18:30

הרב אליקים צדוק: “בנערנו ובזקננו נלך” – 19:00

ערבית – 19:30

נא לאכול סעודה שלישית לפני הכנס.

כיבוד קל, שתיה חמה וקרה יוגשו במקום.

תפילת ערבית במקום בצאת שבת 19:30

בברכת חג כשר ושמח,

מזכירות יד בנימין, הרבנות יד בנימין, וועדת חינוך יד בנימין

,

ג׳ בניסן ה׳תש״ע (March 18, 2010)

18

שבת ויקרא הרב שלום ארוש ביד בנימין

שבת ויקרא הרב שלום ארוש ביד בנימין, כל הקהל מוזמן

  • בית הכנסת הותיקים
  • שיעור בקבלת שבת
  • עונג שבת לגברים 21:15, רח’ שלו 11, מש’ פוקס
  • בית הכנסת המרכזי – שיעור 10:00
  • בית הכנסת הספרדי – שיעור 15:30
  • סעודת שלישית – 17:00 גברים
  • מלווה מלכה אם הרב ליזר ברוידא, שיעור באנגלית

למידע: הרב ארליאן 08-8535672

@YadBinyamin

Posting tweet...